تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی


قسمت دومتقویت بسیج، هرچه خالص‌تر كردن و معنوى‌تر كردن عناصر بسیجى، توسعه‌ى فعالیتهاى بسیجى به همه‌ى مناطق زندگى، جزو كارهاى اساسى است كه مجموعه‌ى دست‌اندركاران بسیج و مرتبطین با آن و فعالان در آن باید دنبال كنند.

 

از خود شروع كردن هم كه دستور اسلام به ماهاست؛ همه‌ى ما در همه‌ى سطوح باید اول از خودمان شروع كنیم

 

بحث سبك زندگى و اسلوب زندگى به حسب نظر اسلام، این در داخل بسیج میتواند یك معیار براى خودشناسى باشد.


ادامه ی عاشقی را ببینید

به هر حال كشور ما، ملت ما، انقلاب ما و تاریخ ما به بسیج نیازمند است و بسیج به كیفیت‌بخشیدن روزافزون به خود نیازمند است و این كارى هم كه شما برادران و خواهران عزیز اشتغال دارید، بخش مسئله‌ى مربوط به «صالحین» و این طبقات «صالحین»، از كارهاى بسیار خوب و برجسته است و در طریق همین تكمیل بسیج قرار دارد كه ان‌شاءالله روز به روز باید آن را كاملتر كرد. كیفیتها باید بالا برود؛ البته كیفیت بر كمیّت ترجیح دارد، لكن كمیّتِ با كیفیت هم داراى اهمیت است؛ یعنى گسترش سطحى و عرضى همراه با عمق‌یابى، هر دو باید مورد توجه قرار بگیرد. امروز دنیاى اسلام محتاج این حركت بسیجى است.
این وحشى‌گرى‌هائى كه در این یك هفته‌ى اخیر در غزه انجام گرفت، كه حقیقتاً انسان را از سطح سبعیت مسئولین رژیم صهیونیستى دچار شگفتى میكند، همین‌ها بایستى وجدان دنیاى اسلام را تكان بدهد و این حركت عظیم مردمى در دنیاى اسلام بایستى روح تازه‌اى پیدا كند. دشمن بیكار نیست و این حركت ابعاد گوناگونى دارد: اولاً، سبعیت سردمداران رژیم صهیونیستى. چقدر اینها وحشى‌اند، چقدر اینها دور از وجدان بشرى‌اند؛ انسانهاى بیگناه را، انسانهاى غیرنظامى را اینجور مورد تهاجم قرار دادن! انسان واقعاً تعجب میكند، حیرت میكند؛ بوئى از انسانیت، اینها نبرده‌اند. اینها در مقابل دنیاى اسلامند، اینها در مقابل نظام جمهورى اسلامى‌اند، اینها مدعى جمهورى اسلامى در محافل جهانى‌اند؛ این انسانهاى بونبرده‌ى از انسانیت. این یك بُعد مسئله است كه خیلى مهم است.
یك بُعد دیگر قضیه این است كه سردمداران نظام استكبار، آنقدر وقیح برخورد میكنند با این قضیه كه انسان را متعجب میكنند؛ یعنى نه فقط اخم نمیكنند، نه فقط بازدارى نمیكنند این رژیم سنگدل و ددمنش را از كارهایش، بلكه او را تقویت میكنند، تشویق میكنند، حمایت میكنند! آمریكا صریحاً حمایت كرد، انگلیس حمایت كرد، فرانسه حمایت كرد. اینها سردمداران دنیاى استكبارند. اینها همان كسانى هستند كه ملتهاى مسلمان، امروز در اعماق دل خود، دشمنى خشن‌تر و منفورتر از اینها ندارند. اینها همه صریحاً حمایت كردند. وزن گرایش به اخلاق و معنویت در دنیاى استكبار را از این حادثه میشود فهمید. چقدر اینها دورند از انسانیت! خب، حالا حمایت سیاسى میكنند به خاطر اغراض فاسد سیاسى، دیگر دم از حقوق بشر چرا میزنند این افراد؟! آیا آمریكا كه در مقابل این حركت خشن و وحشى نه فقط موضع نمیگیرد، بلكه حمایت هم میكند، دیگر حق دارد دم از حقوق بشر بزند؟ حق دارد خود را محاكمه‌كننده‌ى ملتها و دولتها در زمینه‌ى حقوق بشر بداند؟ این هم یك وقاحت مضاعف است. فرانسه همین طور، انگلیس همین طور. سابقه‌ى رفتار اینها در دنیاى اسلام، جنایتهائى كه كردند، كشتارهائى كه كردند، فشارهائى كه به مردم مسلمان در كشورهاى مختلف وارد كردند، اینها هنوز از یاد ملتهاى مسلمان نرفته است، باز امروز از رژیم سبعِ ددمنش وحشى‌اى مثل رژیم صهیونیستى حمایت میكنند، دفاع میكنند از كار او. این هم یك بُعد این قضیه است.
یك بُعد دیگر قضیه، رفتار كشورهاى عربى و اسلامى است، كه رفتار مناسبى نبود. بعضى‌ها به حرف اكتفا كردند، بعضى‌ها حرف هم حتى نزدند؛ محكوم هم حتى نكردند! آن كسانى كه داعیه‌ى اسلام دارند، داعیه‌ى دعوت به وحدت مسلمین دارند، داعیه‌ى هدایت دنیاى اسلام را دارند، خب در یك چنین مواقعى بایستى خودشان را نشان بدهند. در قضایاى گوناگونى كه اغراض سیاسى آنها را تأمین میكند، بى‌دریغ وارد میشوند، اما اینجا چون طرف، آمریكاست؛ چون طرف، انگلیس است، حاضر نیستند حتى درست محكوم كنند. یا به حمایت لفظى اكتفا میكنند، كه هیچ ارزشى ندارد؛ كار كم‌اثرى است. امروز دنیاى اسلام، بخصوص مجموعه‌ى كشورهاى عربى بایستى دست اتحاد به هم بدهند، از این مردم دفاع كنند، محاصره را بردارند و سعى كنند به این مردم مظلوم غزه كمك كنند.
البته خداى متعال به مردم غزه این توفیق را داده است كه در مقابل این دشمن خشن و ددمنش استقامت كنند، ایستادگى كنند، و آنها پاسخ ایستادگى خودشان را هم گرفتند، و آن عزت مردم غزه بود؛ نشان دادند كه با ایستادگى، با مقاومت، با سختكوشى میتوان با همه‌ى حجم كوچك، بر یك حجم بزرگِ پیچیده‌ى مسلحِ تأیید شده و حمایت شده‌ى از طرف قدرتهاى بزرگ فائق آمد. امروز صهیونیستهاى حاكم بر فلسطین اشغالى براى آتش‌بس دستپاچه‌تر از مردم غزه و مسئولان غزه هستند. جنایت را آنها كردند، خباثت را آنها كردند، ددمنشى را آنها كردند، اما ضربه‌ى بیشتر را هم آنها دارند میخورند، به خاطر ایستادگى جمع كوچكِ مسلمان مردم غزه و جوانان غزه. و راه، جز این نیست؛ این یك پیام است به دنیاى اسلام: دنیاى اسلام اگر میخواهد در مقابل حملات دشمنان و خباثتهاى دشمنان و توطئه‌هاى دشمنان و نامردى‌ها و ناجوانمردى‌هاى دشمنان آسیب‌ناپذیر بماند، باید با قدرت از خود دفاع كند.(4) باید در خود قدرت ایجاد كند؛ هم قدرت معنوى كه قدرت ایمانى و عزم اراده است و هم قدرت مادى. پیشرفت علمى، قدرت مادى است؛ تجربه و فناورى، قدرت مادى است؛ توانائى ساخت تجهیزات زندگى، اعم از سلاح و غیر سلاح، قدرت مادى است. اینها را باید دنیاى اسلام و جوامع اسلامى براى خودشان فراهم كنند. آن وقت واحدى به كوچكى غزه سختى را تحمل میكند، شهیدانى میدهد، اما كارى میكند با دشمن، كه همان طور كه گفتیم، دشمن امروز براى آتش‌بس در غزه دستپاچه‌تر است تا خود مسئولان غزه و مردم غزه. این درس است براى دنیاى اسلام و البته ما این درس را از دوران دفاع مقدس آموختیم. بحمدالله مردم ما، جوانان ما، دانشمندان ما، تجربه‌گران ما در این زمینه پیشرفت كردند. از لحاظ علمى پیشرفت كردیم، از لحاظ تجربى پیشرفت كردیم؛ این حقیقت را فهمیدیم كه باید روى پاى خودمان بایستیم. این هم یكى از این عوامل ایستادگى است.
و اتحاد؛ اتحاد. این مسئله‌ى اتحاد و وحدت كلمه‌ى در میان مسلمانان و امت اسلام با یك نگاه؛ و در میان ملتهاى مسلمان در هر كشورى، اتحاد میان مردم كشور و ابعاض گوناگون این ملتها، مهم است؛ در مورد ما هم همین صادق است. اینى كه ما مكرر عرض میكنیم به جناحهاى سیاسى، به مسئولین محترم براى حفظ وحدت، به كسانى كه داراى منبر گفتگو هستند؛ چه روزنامه، چه پایگاههاى اینترنتى، چه بلندگوهاى گوناگون دستگاههاى اجرائى و غیر اجرائى، توصیه‌ى ما دائماً به دوستان، برادران، مسئولان، صاحبان قلم، صاحبان بیان نسبت به امر وحدت، به خاطر این است كه وحدت یك عنصر عظیم است و كشور ما با اتحادى كه خوشبختانه ملت دارند - كه این اختلافات گوناگون نتوانسته است خوشبختانه ملت را تجزیه كند - یكپارچگى‌اش در حد بالائى محفوظ مانده است. مسئولین هم اختلاف سلیقه دارند، اما اختلاف سلیقه تا وقتى كه به گریبانگیرى منتهى نشود، هیچ اشكالى ندارد. همین اتحاد و این همدلى توانسته است كشور را در چشم دشمنان به عنوان یك مجموعه‌ى مقتدر، به عنوان یك كشور مقتدر حفظ بكند. الان هم همین جور است. من چندى پیش سفارش كردم نسبت به اتحاد و وحدت؛ خوشبختانه مسئولین محترم قوا تجاوب كردند؛ خیلى با ارزش است. لازم است از اینها تشكر بشود؛ مسئولین قوا، رؤساى سه قوه تجاوب كردند، اعلام كردند و تأكید كردند بر اینكه بر روى اتحاد بین خودشان در زمینه‌هاى گوناگون، على‌رغم اختلاف سلیقه و اختلاف نظرى كه وجود دارد، خواهند ماند. ما هم همین را از این برادران عزیز و این مسئولان محترم به عنوان یك حركت مثبت میپذیریم و معتقدیم كه واقعاً این كار دوستان حركت خوبى بود و حالا هم باید مواظب بیانات و اظهاراتشان باشند.
این كارى هم كه الان در مجلس محترم شوراى اسلامى هست، این هم یكى از همان مسائلى است كه یك جنبه‌ى تحسین و تمجید درش هست. این را من عرض بكنم؛ شما برادران و خواهران عزیز و ملت عزیز ما توجه داشته باشید؛ اینى كه از مسئولان كشور سئوال بكنند، حالا یا از رئیس جمهور یا از سایر مسئولان اجرائى، این از دو جهت كار مثبتى است: یكى اینكه نشان میدهد كه نمایندگان مردم در قوه‌ى مقننه احساس مسئولیت میكنند نسبت به مسائل كشور؛ این مثبت است. جنبه‌ى دیگر این است كه مسئولان كشور با اعتماد به نفس و با شجاعت قابل تحسین میگویند آماده هستند كه بیایند توضیح بدهند، این سئوالات را بیان كنند؛ این هم مثبت است. هم مسئولان قوه‌ى مقننه‌ى ما به وظیفه عمل میكنند، هم مسئولان قوه‌ى مجریه ما نشان میدهند كه به صحت عمل خودشان و صداقت خودشان اطمینان دارند و اعتماد دارند. انسان چه میخواهد دیگر، از همه بهتر، این است. حالا این كار اتفاق افتاده است؛ یعنى مجلس میگوید میخواهد بپرسد، این احساس وظیفه است؛ دستگاه دولتى میگوید میخواهد با اعتماد به نفس پاسخ بدهد و از عهده‌ى پاسخ برمى‌آید - كه این را به ما هم گفتند - این هم قابل تحسین هست؛ هر دو قضیه خوب است، لكن من معتقدم كه این دو نقطه‌ى مثبت تا اینجا انجام گرفته، از اینجا به بعد دیگر ادامه پیدا نكند.(5) همین جا تمامش بكنند؛ همین جا تمام كنند قضیه را. مجلس یك امتحان خوبى داده است، یك امتحان خوبى مسئولین اجرائى داده‌اند؛ این امتحان، امتحان خوبى بود. مردم هم با بصیرتند، مردم میفهمند، تشخیص میدهند. ادامه‌ى این كار همان چیزى است كه دشمنان میخواهند؛ دوست میدارند این دو قوه را در مقابل هم قرار بدهند؛ یك عده‌اى تحت تأثیر احساسات از این طرف، یك عده‌اى تحت تأثیر احساسات از آن طرف، یك عده‌اى قلمها و وسائل تبلیغ را در روزنامه و در پایگاه اینترنتى و غیره به كار بگیرند و یك فضاى شلوغى درست كنند. نه، كشور احتیاج دارد به آرامش. همه‌ى مسئولین، چه مسئولین تقنین، چه مسئولین قضا، چه مسئولین اجرا، براى اینكه كار خود را انجام بدهند، آرامش لازم دارند، مردم هم آرامش را دوست دارند. آنچه كه وظیفه‌ى مجلس بود، انجام گرفت؛ دولت هم در مقابل آنچه كه وظیفه‌ى مجلس است، اعتماد به نفس لازم را نشان داد؛ این از هر دو طرف خرسند كننده است. از حالا من از آن برادران و مجموعه‌ى چند ده نفرى در مجلس كه این كار را شروع كردند، تقاضا میكنم قضیه را تمام كنند و نشان بدهند عملاً هم مسئولین دولتى، هم مسئولین قوه‌ى مقننه و قوه‌ى قضائیه كه بیش از همه چیز به وحدت این ملت و آرامش كشور احترام میگذارند.(6)
از همه‌ى برادران و خواهران فعال در حوزه‌ى كار بسیج تشكر میكنیم. ان‌شاءالله خداى متعال به همه‌ى شما توفیق بدهد. از برادران و خواهرانى هم كه صحبت كردند، از همه‌شان تشكر میكنیم. امیدواریم ان‌شاءالله خداوند به همه‌شان جزاى خیر بدهد. از این برادر عزیزى هم كه این مدال خود را به ما اهدا كردند، تشكر میكنیم. این مدال را هم من قبول كردم از ایشان، لكن درعین‌حال برمیگردانم و هدیه میكنم به خودشان؛ بهتر همین است كه دستشان بماند كه هم یادگار قهرمانى‌شان باشد، هم یادگار ما به ایشان باشد. ان‌شاءالله موفق باشید.

1)
ارشاد، ج 2، ص 127
2)
تكبیر
3)
نهج البلاغه، حكمت 71
4)
تكبیر
5)
تكبیر
6)
تكبیر و شعار: «اى رهبر آزاده آماده‌ایم، آماده»

 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 آذر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی