تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی


قسمت اول


ادامه ی عاشقی را ببینیدسؤال

پاسخ

۱

آیا تقابل ملت ایران با دولت آمریكا صرفا به پس از انقلاب اسلامی برمیگردد؟


مبارزه از زمان كودتای 
۲۸ مرداد ۱۳۳۲آغاز شده
و تا كنون ادامه دارد.

۲

۱۶آذر با چه ویژگی‌هایی باید شناخته شود؟


۱۶ آذر متعلق به دانشجوى ضدآمریكا و ضدسلطه است.

۳

مصادیق دشمنی‌ دولت آمریكا علیه ملت ما
چه بوده است؟


كمك به حركتهای تروریستی، تصرف دارائی ایران كمك به صدام در جنگ با ایران، شلیك به هواپیمای مسافربری، اهانت به ملت ایران، تحریم‌های همه‌جانبه.

۴

علت اصلی دشمنی دولت آمریكا با ملت ایران و جمهوری اسلامی چیست؟


یك: نفی سلطه‌پذیری، وابستگی سیاسی و سكولاریزم اخلاقی؛
دو: پافشاری ما بر هویت ملی و اسلامی، دفاع از مظلومان و فتح قله‌های علمی

۵

علت بنیادین مقابله ما با دولت آمریكا چیست؟


طبق آیات قرآن پای‌بندی به ایمان بِالله و كفر به طاغوت واجب است و امروز طاغوت اعظم در دنیا آمریكاست.

 


 1 آیا تقابل ملت ایران با دولت آمریكا صرفا به پس از انقلاب اسلامی برمیگردد؟
مبارزه از قبل از سال 43 شروع شد؛ یعنى از سال 32 با كودتاى 28 مرداد كه به وسیله‌ى آمریكائى‌ها در ایران انجام گرفت و حكومت دكتر مصدق را سرنگون كردند. مأموران آمریكائى رسماً آمدند ایران، با چمدانهاى پر از دلار، الواط و اوباش و اراذل و بعضى از سیاستمداران خودفروخته را تطمیع كردند و كودتاى 28 مرداد سال 32 را در اینجا راه انداختند و حكومت مصدق را سرنگون كردند. جالب این است كه بدانید حكومت مصدق كه به وسیلهى آمریكائى‌ها سرنگون شد، هیچگونه خصومتى با آمریكائى‌ها نداشت. او در مقابله‌ى با انگلیسى‌ها ایستاده بود و به آمریكائى‌ها اعتماد كرده بود؛ امیدوار بود كه آمریكائى‌ها به او كمك كنند؛ با آنها روابط دوستانه‌اى داشت، به آنها اظهار علاقه میكرد، شاید اظهار كوچكى میكرد. با این دولت، آمریكائى‌ها این كار را كردند. اینجور نبود كه دولتى كه در تهران سر كار است، یك دولت ضد آمریكائى باشد؛ نه، با آنها دوست بود؛ اما منافع استكبارى اقتضاء كرد، آمریكائى‌ها با انگلیسها همدست شدند، پولها را برداشتند آوردند اینجا و كار خود را كردند.
تقریباً ده سال از این قضیه گذشت، حادثه‌ى قیام مردم در پانزده خرداد و انقلاب اسلامى و مبارزات اسلامى و نهضت اسلامى پیش آمد. یعنى اینها ده سال فشار آوردند، كتك زدند، زندان كردند، اعدام كردند، هر كار خواستند در این كشور كردند؛ بالاخره یك انفجارى در ده سال بعد از این قضیه در خرداد 42 اتفاق افتاد. اینجا هم طرف قضیه اگرچه حكومت ظالم طاغوت و حكومت پهلوى بود، اما آمریكائى‌ها پشت سر این حكومت قرار داشتند؛ آنها بودند كه آن را تقویت میكردند و به وسیله‌ى او بر همه‌ى امور كشور ما مسلط شده بودند. این مبارزه ادامه پیدا كرد تا سال 43؛ آمریكائى‌ها ناگزیر شدند مستقیماً داخل مسائل بشوند. امام بزرگوار را در سال 43 تبعید كردند. اینجا هم به حسب ظاهر، آنها توانستند حرف خودشان را پیش ببرند و به خیال خودشان ملت ایران را مغلوب كنند؛ اما ملت ایران مغلوب نشد.
بعد از سال 43 كه حكومت مطلقه‌ى محمدرضا پهلوى به پشتیبانى آمریكائى‌ها در كشور هزاران فاجعه آفرید و آمریكائى‌ها هم هرچه توانستند، به غارت و چپاول و توسعه‌طلبى و تجاوز در ایران ادامه دادند؛ ده‌ها هزار مستشارشان در ایران بردند، خوردند، پول گرفتند، شكنجه تعلیم دادند، هزاران جنایت در ایران كردند، بالاخره در سال 56 و دنبالهاش سال 57 این حركت عظیم ملت ایران به رهبرى امام بزرگوار شروع شد. این دفعه، این مبارزه دیگر مبارزهاى نبود كه امید پیروزى براى دشمن وجود داشته باشد. ملت ایستاد، مقاومت كرد، فداكارى كرد؛ مردانش، زنانش، حتّى دانش‌آموزانش در خیابانها كشته شدند؛ اما سرانجام در سال 1357 ملت ایران پیروز شد. یعنى در این مبارزه‌ى طولانى از سال 32 تا سال 57 - در طول مدت بیست و پنج سال مبارزه - بالاخره آن كه پیروز میدان شد، ملت ایران بود.

بیانات در دیدار دانش‌آموزان‌ و دانشجویان ۱۰/۰۸/۱۳۹۱

 

16 آذر در تاریخ ما با چه ویژگی‌هایی باید شناخته شود؟
جنبش دانشجوئى خصلت و خاصیتش در كشور ما لااقل اینجور است - شاید در خیلى از كشورهاى دیگر هم باشد - كه ضد استكبارى، ضد سلطه، ضد دیكتاتورى و طرفدار عدالت است. شروع این حركت یا مقطع شناخته شده‌ى این حركت، همین 16 آذر است.
جالب است توجه كنید كه 16 آذر در سال 32 كه در آن سه نفر دانشجو به خاك و خون غلتیدند، تقریباً چهار ماه بعد از 28 مرداد اتفاق افتاده؛ یعنى بعد از كودتاى 28 مرداد و آن اختناق عجیب - سركوب عجیب همه‌ى نیروها و سكوت همه - ناگهان به وسیله‌ى دانشجویان در دانشگاه تهران یك انفجار در فضا و در محیط به وجود مى‌آید. چرا؟ چون نیكسون كه آن وقت معاون رئیس جمهور آمریكا بود، آمد ایران. به عنوان اعتراض به آمریكا، به عنوان اعتراض به نیكسون كه عامل كودتاى 28 مرداد بودند، این دانشجوها در محیط دانشگاه اعتصاب و تظاهرات میكنند، كه البته با سركوب مواجه میشوند و سه نفرشان هم كشته میشوند. حالا 16 آذر در همه‌ى سالها، با این مختصات باید شناخته شود. 16 آذر مال دانشجوى ضد نیكسون است، دانشجوى ضد آمریكاست، دانشجوى ضد سلطه است.

دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷ 3 
مصادیق دشمنی‌ دولت آمریكا علیه ملت ما چه بوده است؟

كمك به حركتهای تروریستی
دولت آمریكا از اول با این انقلاب با روى عبوس و چهره‌ى ترش و با لحن مخالفت روبه‌رو شد. البته آنها با محاسبات خودشان حق هم داشتند. ایران قبل از انقلاب در مشت آمریكا بود؛ منابع حیاتى‌اش در اختیار آمریكا، مراكز تصمیم‌گیرى سیاسى‌اش در اختیار آمریكا، عزل و نصب مراكز حساس در اختیار آمریكا؛ مرتعى بود براى چراى آمریكائیان و نظامیان آمریكائى و غیر آنها. خوب، این از دستشان گرفته شد. میتوانستند مخالفت خود را اینجور خصمانه ابراز نكنند؛ اما از اول انقلاب دولت آمریكا - چه رؤساى جمهور جمهورى‌خواهشان، چه رؤساى جمهور دمكراتشان - با نظام جمهورى اسلامى بدرفتارى كرد؛ این چیزى نیست كه بر كسى پوشیده باشد. اولین كارى كه از طرف امریكائى‌ها انجام گرفت، تحریك مخالفین پراكنده‌ى جمهورى اسلامى و كمك به حركتهاى تجزیه‌طلب و تروریستى در كشور بود؛ از اول این كار را شروع كردند. در هر نقطه‌اى از نقاط كشور كه حركتهاى تجزیه‌طلب در آنجا زمینه‌اى داشت، انگشت آمریكائى‌ها را ما دیدیم؛ گاهى پول آنها را، و حتى در مواردى عناصر آمریكائى را ما در آنجا دیدیم؛ این براى مردم ما خسارت زیادى داشت. متأسفانه این كار هنوز هم ادامه دارد.

تصرف دارائی‌های ایران
بعد تصرف و حبس دارائى‌ها و اجناس ایران. رژیم گذشته پول بى‌حسابى را در اختیار آمریكائى‌ها گذاشته بود، براى اینكه از آنها هواپیما بگیرد، بالگرد بگیرد، سلاح بگیرد. بعضى از این وسائل، آنجا تهیه هم شده وقتى انقلاب شد، آن وسائل را ندادند؛ آن پولها را كه میلیاردها دلار بود، ندادند؛ و عجیب‌تر اینكه این وسائل را در یك انبارى جمع كرده بودند، نگه داشته بودند، انباردارى براى خودشان قائل شدند، خود را طلبگار كردند و از حساب قرارداد الجزائر انباردارى برداشتند! مالى را از یك ملت غصب كنند، پیش خودشان نگه دارند، ندهند، بعد انباردارى‌اش را هم بگیرند! این رفتارى بوده كه از آن روز شروع شده، الان هم ادامه دارد. هنوز اموال ملت ایران آنجاست.

چراغ سبز به صدام و كمك به او در جنگ با ایران
به صدام چراغ سبز دادند؛ این یك اقدام دیگر دولت آمریكا بود براى حمله‌ى به ایران. صدام اگر چراغ سبز آمریكا را نمیگرفت، بعید بود به مرزهاى ما حمله كند. هشت سال جنگ را بر كشور ما تحمیل كردند؛ قریب سیصد هزار جوانهاى ما، مردم ما در این جنگ به شهادت رسیدند. در طول این هشت سال - بخصوص در سالهاى آخر - همیشه آمریكائى‌ها پشت سر صدام بودند و به او كمك میكردند - كمك مالى، كمك تسلیحاتى، كمك كارشناسى سیاسى - خبرهاى ماهواره‌اى میدادند و امكانات خبررسانى داشتند. تحرك نیروهاى ما را در جبهه در ماهواره‌هایشان ثبت میكردند، بعد آن را همان شبانه براى قرارگاه‌هاى صدام میفرستادند كه از آنها علیه جوانهاى ما و نیروهاى ما استفاده كند. در مقابل جنایات صدام چشمهایشان را بستند.

شلیك به هواپیمای مسافربری ما
بعد در آخر جنگ، هواپیماى مسافربرى ما را در آسمان خلیج فارس افسر آمریكائى با موشكى كه از ناو جنگى شلیك كرد، ساقط كرد. قریب سیصد نفر مسافر در این هواپیما بودند، كه همه‌شان كشته شدند. بعد به جاى اینكه آن افسر توبیخ شود، رئیس جمهور وقت آمریكا به آن افسر پاداش و مدال داد. ملت ما اینها را فراموش كند؟ میتواند فراموش كند؟

اهانت به ملت ایران
از تروریستهاى جنایتكارى كه در داخل كشور ما مرد را، زن را، جماعت را، فرد را كشتند، علماى بزرگ تا بچه‌هاى خردسال را ترور كردند و كشتند، حمایت كردند؛ به اینها اجازه دادند كه در كشورشان فعالیت كنند؛ دائما علیه كشورمان تبلیغات خصمانه كردند. رؤساى جمهور آمریكا در طول این سالها - بخصوص در دوره‌ى هشت ساله‌ى رئیس جمهور زائل‌شده‌ى قبلى - هر وقت علیه ملت ایران، علیه كشور ما، علیه مسئولین ما، علیه نظام جمهورى اسلامى صحبتى كردند و حرف مهمل و چرندى گفتند، اهانتى به ملت ایران كردند. در طول این سالها همیشه همین جور بوده است.

آشفته‌سازی امنیت منطقه ما به خاطر دشمنی با جمهوری اسلامی
امنیت منطقه‌ى ما را، امنیت خلیج فارس را، افغانستان را، عراق را دچار اغتشاش و آشفتگى كردند؛ براى مقابله‌ى با جمهورى اسلامى - و البته در واقع براى پر كردن جیب كمپانى‌هاى سلاح - سیل سلاحها را به كشورهاى منطقه سرازیر كردند؛ از رژیم صهیونیستى بى‌قید و شرط حمایت كردند...
هر وقت شوراى امنیت خواست علیه رژیم صهیونیستى قطعنامه‌اى بگذراند، آمریكا سینه‌اش را سپر كرد، آمد جلو و دفاع كرد و نگذاشت.

تهدید و توهین نسبت به ملت و مسئولین ایران
در هر مناسبتى و بى‌مناسبت كشور ما را تهدید كردند. دائم گفتند حمله میكنیم، گفتند طرح نظامى روى میز ماست، چنین میكنیم، چنان میكنیم. هر وقت علیه كشور ما حرف زدند، ملت ما را تهدید كردند. البته این تهدیدها در ملت ما اثر نكرد، اما آنها دشمنى خودشان را از این راه نشان دادند. به ملت ایران، به دولت ایران، به رئیس جمهور ایران بارها اهانت كردند. یكى از آمریكائى‌ها چند سال قبل گفت ریشه‌ى ملت ایران را باید كند! در همین سالهاى اخیر یكى از مسئولین آمریكائى گفت ایرانى خوب و معتدل ایرانى‌اى است كه مرده باشد! به این ملت بزرگ، به این ملت با شرف، به این ملتى كه فقط گناهش این است كه از هویت و استقلال خود دفاع میكند، اینجور اهانتها كردند.

تحریم ما به قصد دشمنی
سى سال كشور ما را تحریم كردند، كه البته این تحریم به سود ما تمام شد. ما باید از آمریكائى‌ها از این بخش تشكر كنیم. اگر ما را تحریم نمیكردند، ما امروز به این نقطه‌اى از علم و پیشرفت كه رسیده‌ایم، نمیرسیدیم. تحریم همیشه ما را وادار كرده كه به خود بیائیم، به خود فكر كنیم، از درون خود بجوشیم. ولى آنها قصدشان این خدمت نبود، آنها میخواستند دشمنى كنند.

بیانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع) ۰۱/۰۱/۱۳۸۸


 4 
علت اصلی دشمنی دولت آمریكا با ملت ایران و جمهوری اسلامی چیست؟
علت دشمنى عمیق و آشتى‌ناپذیر استكبار و در رأس آنها آمریكا و شبكه‌ى صهیونیستى دنیا با جمهورى اسلامى، این حرفهائى كه گاهى گوشه و كنار گفته میشود - چه چیزهائى كه آنها شعارش را میدهند، چه تصوراتى كه بعضى در داخل میكنند - نیست. مسئله این است كه جمهورى اسلامى یك «نفى» با خود دارد، یك «اثبات».
نفى استثمار، نفى سلطه‌پذیرى، نفى تحقیر ملت به وسیله‌ى قدرتهاى سیاسى دنیا، نفى وابستگى سیاسى، نفى نفوذ و دخالت قدرتهاى مسلط دنیا در كشور، نفى سكولاریسم اخلاقى؛ اباحیگرى؛ اینها را جمهورى اسلامى قاطع نفى میكند.
یك چیزهائى را هم اثبات میكند: اثبات هویت ملى، هویت ایرانى، اثبات ارزشهاى اسلامى، دفاع از مظلومان جهان، تلاش براى دست پیدا كردن بر قله‌هاى دانش؛ نه فقط دنباله‌روى در مسئله‌ى دانش، و فتح قله‌هاى دانش؛ اینها جزو چیزهائى است كه جمهورى اسلامى بر آنها پافشارى میكنداین نفى و این اثبات؛ اینها دلیل دشمنى آمریكا و دشمنى شبكه‌ى صهیونیستى دنیاست.

دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت‌ ۲۴/۰۹/۱۳۸۷ 5 
علت بنیادین مقابله ما با دولت آمریكا چیست؟
آیه‌ى شریفه‌ى قرآن مى‌فرماید: «فمن یكفر بالطاغوت و یؤمن باللَّه فقداستمسك بالعروة الوثقى». این، اعتصام به حبل‌اللَّه را براى ما معنا مى‌كند. تمسك به حبل‌اللَّه چگونه است؟ با ایمان باللَّه و كفر به طاغوت.
امروز طاغوت اعظم در دنیا، رژیم ایالات متحده امریكاست؛ زیرا صهیونیسم را او به وجود آورده است و آن را تأیید مى‌كند. امریكا جانشین طاغوت اعظم قبلى یعنى انگلیس است. امروز تجاوز رژیم ایالات متحده و همفكرانش و همكارانش، دنیاى اسلام را در وضعیت دشوارى قرار داده است و دنیاى اسلام در پیشرفت خود، در موضعگیرى خود، در ترقى مادى و معنوى خود، زیر فشار امریكا و همكاران و همفكران اوست.
در بسیارى از بخشهاى امت اسلامى ایمان باللَّه هست؛ اما كفر به طاغوت نیست. كفر به طاغوت لازم است. بدون كفر به طاغوت،تمسك به عروه‌ى وثقاى الهى امكانپذیر نیست. ما كشورها و دولتها و ملتها را به این كه به جنگ با امریكا بشتابند، دعوت نمى‌كنیم؛ ما دعوت مى‌كنیم كه تسلیم امریكا نشوند.

بیانات‌ در دیدار شركت كنندگان در همایش كنفرانس وحدت اسلامى‌ ۳۰/۰۵/۱۳۸۵

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 آذر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) چشم عبرت برگشا (تفکر و عبرت) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی