تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علیدر مرور سریع این بیانات می‌خوانید:
 
موضوعات اصلی مطرح شده در بیانات.
 
جملات طلایی بیانات.
 
پیشنهاد بیانات یا پیام های مرتبط با موضوعات اصلی برای مطالعه بیشتر.
 
واژگان كلیدی مطرح شده در بیانات.
 
جزئیات تكمیلی قابل توجه در متن بیانات.
«
مرور سریع» در قالب‌های pdf از اینجا و word از اینجا در دسترس كاربران است.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 22 آذر 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی