عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علیملت ایران با حركت خود، با استقلال خود، با خودباورى خود، با توكل به خدا، اثبات كرد كه میتوان و میباید در مقابل سلطه‌ى بیگانگان و سلطه‌جویان ایستاد و میتوان ایستاد. این را ملت ایران اثبات كرده است

 

دشمن اذیت میكند، آزار میكند، اما جز اذیت و آزار كارى از او برنمى‌آید... كار آنها این است كه به شما آزار برسانند، اما نمیتوانند جلوى شما را سد كنند، نمیتوانند راه شما را ببندند

 

امروز ملت ایران به فضل الهى از همیشه شاداب‌تر، عازم‌تر، جازم‌تر، فعال‌تر، شكوفایى بیشتر در عرصه‌هاى مختلف را دارد مشاهده میكند؛

 

ملت بصیر است، بیدار است، معناى كار دشمن را میفهمد، حركات دشمن را جهت‌یابى میكند؛ میفهمد چرا دشمن این سیاست را اتخاذ كرده است، نقطه‌ى مقابل او حركت میكند، بر داشته‌هاى خود پافشارى میكند، حضور خود را در این عرصه‌ى عظیم عزت ملى نشان میدهد، خودش را نشان میدهد، حضور خودش را اثبات میكند

 

حالا اخیرا آمریكایى‌ها باز مسئله‌ى مذاكره را پیش كشیدند، تكرار میكنند كه آمریكا آماده است با ایران مذاكره مستقیم بكند؛ این تازگى ندارد. مسئله‌ى مذاكره را آمریكایى‌ها در هر مقطعى تكرار كرده‌اند

 

مجدداً تكرار میكنند كه مذاكره كنید و میگویند توپ در زمین ایران است، توپ در زمین شماست، شما هستید كه باید پاسخگو باشید، شما هستید كه باید بگویید مذاكره‌ى همراه با فشار و تهدید، چه معنایى دارد؟ مذاكره براى اثبات حُسن نیت است. شما ده تا كار انجام میدهید كه حاكى از سوء نیت است، آن‌وقت به زبان میگویید مذاكره؟! توقع دارید ملت ایران قبول كنند كه شما حُسن نیت دارید؟!

 

ما میفهمیم علت چیست. به قول خود آمریكایى‌ها، سیاست خاورمیانه‌اى آنها دچار شكست شده. آمریكا در سیاستهاى خود در این منطقه، دچار شكست است. احتیاج دارند به اینكه یك برگ برنده‌اى را به قول خودهاشان رو كنند؛ این برگ برنده از نظر آنها عبارت است از اینكه: نظام جمهورى اسلامىِ انقلابىِ مردمى را، بكشانند پاى میز مذاكره

 

. میخواهند به دنیا اعلام كنند كه ما حُسن نیت داریم. نه، ما حُسن نیتى مشاهده نمیكنیم.

 

مذاكره به صورت یك تاكتیك، مذاكره براى مذاكره، مذاكره براى فروختن ژست ابرقدرتى بیشتر به دنیا، این مذاكره یك حركت حیله‌گرانه است؛ این حركت واقعى نیست

 

مذاكره آن وقتى معنا پیدا میكند كه طرف، حُسن نیت خود را نشان بدهد؛ وقتى طرف، حُسن نیت نشان نمیدهد، خودتان میگویید فشار و مذاكره؛ این دوتا با هم سازگار نیست.

 

مذاكره مشكلى را حل نمیكند؛ مذاكره‌ى با آمریكا مشكلى را حل نمیكند؛ كجا اینها به وعده‌هاى خودشان عمل كردند. شصت سال است كه از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردى كه با آمریكایى‌ها مسئولین این كشور اعتماد كردند، ضربه خوردند

 

سیاست دولت آمریكا، ایران را در محور شرارت قرار داد. مظهر شرارت شمایید؛ شما هستید كه در دنیا دارید شرارت میكنید، جنگ راه مى‌اندازید، ملتها را میچاپید، از رژیم صهیونیستى حمایت میكنید، ملتهاى بپا خاسته را در این ماجراى بیدارى اسلامى تا هر جا كه بتوانید دچار سركوب میكنید و به استضعاف میكشید و بین آنها اختلاف میاندازید؛ شرارت متعلق به شماست؛

 

؛ امكان ندارد كه ملت ایران قبول بكند كه زیر چكمه‌ى فشار، زیر تهدید بیاید با طرف تهدید كننده و فشار آورنده مذاكره كند. مذاكره كنیم كه چى؟ كه چه بشود؟


ادامه ی عاشقی

بسم‌اللّه‌الرّحمن‌الرّحیم‌
خیلى خوشحالم كه بحمداللّه در موعد هر ساله بار دیگر با شما برادران، فرزندان، جوانان عزیز، از نیروى هوایىِ سرافراز ارتش جمهورى اسلامى ایران، ملاقات میكنم. خیلى خوش آمدید همه‌تان. سرودى هم كه اجرا شد، شعرْ خوب، آهنگْ خوب، اجرا خوب، مضامینْ عالى؛ ان‌شاءاللّه كه دلهاى ما و شما همواره برخوردار باشد از نفحات رحمت و هدایت الهى كه این مهمترین پشتوانه است.
با یك نگاه متعارف و معمولى به نیروى هوایى ارتش جمهورى اسلامى ایران در طول این سالهاى متمادى، انسان حقایق مهمى را درك میكند. یك روزى بود كه شما حتى یك قطعه‌ى هواپیماهایى را كه در اختیار داشتید، نمیتوانستید و اجازه نداشتید تعمیر كنید و روى آن كار كنید. امروز شما هواپیماى آموزشى میسازید؛ جنگنده میسازید؛ شبیه‌ساز میسازید؛ كارهاى مهمِ رادارى انجام میدهید؛ قطعه‌هاى پیچیده را تولید میكنید. جریان عظیم استعداد و عشق و ابتكار و حركتِ در جهتِ خودباورى و خودكفایى در نیروى هوایى، در كل ارتش، در دست نیروى‌هاى مسلح و در سراسر كشور، یك جریانى است كه امروز حتى مخالفین جمهورى اسلامى، دشمنان جمهورى اسلامى هم نمیتوانند منكر آن بشوند. نظام سلطه كه به كمك زر و زور و به كمك سلاح و تهاجم نظامى تلاش كرده بود اختیار ملتها را و كشورها را در سراسر دنیا در دست بگیرد و بباوراند كه ملتها بدون تكیه‌ى به ابرقدرتها و صاحبان زر و زور - كه پشت سرشان هم كمپانى‌هاى صهیونیستى و غیرصهیونیستى صف كشیده بودند - نمیتوانند راهى به عظمت و شخصیت و هویت و استقلال پیدا كنند، شما این را در هم شكستید. امروز شما ملاحظه كنید؛ ملت ایران را مقایسه كنید با ملتهایى كه سى سال در سیطره‌ى قدرت آمریكا بودند؛ ببینید شما كجایید، آنها كجایند. ملت ایران سى سال حرف مستقل خود را گفت؛ سخن حق خود را تكرار كرد؛ به سلطه‌گران «نه» گفت و اینجاست. دولتهایى، ملتهایى هستند و بودند كه در این سى سال در سیطره‌ى آمریكا بودند - دولتهاى سرسپرده‌ى آمریكا كه ملتهاشان را زیرپاى سلطه‌گران انداخته بودند - آنها هم هستند؛ ببینید آنها كجایند، شما كجایید. ملت ایران با حركت خود، با استقلال خود، با خودباورى خود، با توكل به خدا، اثبات كرد كه میتوان و میباید در مقابل سلطه‌ى بیگانگان و سلطه‌جویان ایستاد و میتوان ایستاد. این را ملت ایران اثبات كرده است. سى سال پیش ملت ایران در قافله‌ى علم و تمدن و پیشرفت و فناورى و نفوذ سیاسى كجا بود؟ امروز كجاست؟ به بركت ایستادگى، به بركت توكل به خدا، به بركت به میدان آوردنِ همه‌ى استعدادهاى خود؛ این یك تجربه است؛ هم براى خود ملت ایران و نسل‌هاى آینده تجربه است، هم براى ملتهاى دیگر تجربه است و نیروى هوایى جمهورى اسلامى یكى از نمونه‌هاست در این ایستادگى و حركتى كه متكى به خودباورى بود. این را باید ادامه بدهیم، ما ملت ایران باید این را ادامه بدهیم. این راه، راه پربركتى است.
دشمنان ملت ایران در این سى و چند سال هر چه در توان داشتند، علیه این ملت به كار گرفتند؛ چیزى در چنته ندارند كه علیه ملت ایران به كار نگرفته باشند؛ تحریكات كردند، جنگ راه انداختند، از دشمن جمهورى اسلامى با همه‌ى توان حمایت كردند، معارضه‌ى سخت كردند، معارضه‌ى نرم كردند؛ هر چه در توان داشتند، با این ملت مبارزه كردند؛ اما ملت ایستاد، ایستادگى كرد؛ نه فقط نتوانستند او را به زانو در بیاورند و بشكنند، نتوانستند جلوى پیشرفت او را بگیرند - این ملت پیشرفت كرده است - از هر كارى كه در اختیارشان بود و میتوانستند، استفاده كردند؛ توطئه كردند، كودتا راه انداختند، تحریك نظامى كردند، حمله به هواپیما كردند، تحریمهاى سخت و شدید كردند؛ روزبه‌روز تحریمها را زیاد كردند، به امید اینكه بتوانند ملت را از صحنه خارج كنند؛ بتوانند ملت را ناامید كنند؛ بتوانند ملت را نسبت به اسلام و جمهورى اسلامى بدبین كنند؛ اما ناكام ماندند. این كارنامه‌ى جمهورى اسلامى است.
این روزها، روزهاى دهه‌ى فجر، فرصت خوبى است كه فرزانگان ما، آگاهان ما، جوانان ما، آحاد ملت ما به ارزیابىِ كارى كه در این سى و چند سال كرده‌اند، بپردازند؛ ببینند پیشرفتهاى خودشان را؛ ببینند تلاش موفق خودشان را؛ ببینند كمكهاى الهى را؛ ببینند ضعفِ مكرِ دشمنان را؛ كه «و مكروا و مكر اللّه و اللّه خیر الماكرین».(1) این شد یك دستور العملِ كلى براى ما كه ببینیم راه آینده‌مان را چگونه باید انتخاب كنیم. شما در نیروى هوایى با همین نگاه، با همین جهتگیرى حركت كنید؛ پیش بروید. بخشهاى مختلف كشور، آحاد ملت، مسئولان كشور با این نگاه حركت بكنند.
البته دشمن اذیت میكند، آزار میكند، اما جز اذیت و آزار كارى از او برنمى‌آید. عرض كردم چند روزِ قبل از این، خداى متعال مى‌فرماید«لن یضرّوكم الّا اذى»؛(2) كار آنها این است كه به شما آزار برسانند، اما نمیتوانند جلوى شما را سد كنند، نمیتوانند راه شما را ببندند. این همه آمریكایى‌ها در طول این سى‌سال علیه ملت ایران رجزخوانى كردند، هرچه در توان داشتند گفتند، كردند، تبلیغ كردند، امپراطورى خبیث رسانه‌اى را علیه ملت ایران به كار گرفتند؛ نتیجه این شده است: امروز ملت ایران به فضل الهى از همیشه شاداب‌تر، عازم‌تر، جازم‌تر، فعال‌تر، شكوفایى بیشتر در عرصه‌هاى مختلف را دارد مشاهده میكند؛ سعى آنها این بوده است كه ملت را از نظام جمهورى اسلامى، از انقلاب جدا كنند. هر سال در 22 بهمن، ملت ایران با حضور خودشان در این عرصه‌ى نمایش عمومى ملى و انقلابى، دشمن را ناكام كردند؛ سعى‌شان این است كه ملت را جدا كنند. وزیر خارجه‌ى بى‌تجربه‌ى قبلى آمریكا صریحا گفت كه ما این تحریمها را براى این میگذاریم كه مردم ایران را در مقابل نظام جمهورى اسلامى قرار بدهیم؛ ملت ایران جواب آنها را در حركات خود، در راهپیمایى‌هاى خود داده‌اند و خواهید دید در روز 22 بهمن، ملت ایران با حركت كوبنده‌ى خود، یك‌بار دیگر دشمن را ناكام خواهد كرد...(3) حُسن كار این است كه ملت بصیر است، بیدار است، معناى كار دشمن را میفهمد، حركات دشمن را جهت‌یابى میكند؛ میفهمد چرا دشمن این سیاست را اتخاذ كرده است، نقطه‌ى مقابل او حركت میكند، بر داشته‌هاى خود پافشارى میكند، حضور خود را در این عرصه‌ى عظیم عزت ملى نشان میدهد، خودش را نشان میدهد، حضور خودش را اثبات میكند؛ این حُسن قضیه است بصیرت عمومى مردم؛ در مقابل تبلیغاتى كه دشمنان میكنند - بیشتر از همه آمریكایى‌ها و صهیونیست‌ها - راه را اشتباه نمیكنند، دچار آن اشتباهى و خطایى كه دشمن در پى آن است كه ملت ایران دچار آن بشود، دچار نمیشوند؛ این حُسن قضایاى عظیم ملى و كلان ما است.
حالا اخیرا آمریكایى‌ها باز مسئله‌ى مذاكره را پیش كشیدند، تكرار میكنند كه آمریكا آماده است با ایران مذاكره مستقیم بكند؛ این تازگى ندارد. مسئله‌ى مذاكره را آمریكایى‌ها در هر مقطعى تكرار كرده‌اند. حالا امروز نوبه‌میدان‌آمده‌ها مجدداً تكرار میكنند كه مذاكره كنید و میگویند توپ در زمین ایران است، توپ در زمین شماست، شما هستید كه باید پاسخگو باشید، شما هستید كه باید بگویید مذاكره‌ى همراه با فشار و تهدید، چه معنایى دارد؟ مذاكره براى اثبات حُسن نیت است. شما ده تا كار انجام میدهید كه حاكى از سوء نیت است، آن‌وقت به زبان میگویید مذاكره؟! توقع دارید ملت ایران قبول كنند كه شما حُسن نیت دارید؟! ما البته درك میكنیم چرا آمریكایى‌ها این روزها باز مجدداً مسئله مذاكره را هى تكرار میكنند، هى میگویند پشت سر هم به زبانهاى گوناگون؛ ما میفهمیم علت چیست. به قول خود آمریكایى‌ها، سیاست خاورمیانه‌اى آنها دچار شكست شده. آمریكا در سیاستهاى خود در این منطقه، دچار شكست است. احتیاج دارند به اینكه یك برگ برنده‌اى را به قول خودهاشان رو كنند؛ این برگ برنده از نظر آنها عبارت است از اینكه: نظام جمهورى اسلامىِ انقلابىِ مردمى را، بكشانند پاى میز مذاكره؛ به این احتیاج دارند. میخواهند به دنیا اعلام كنند كه ما حُسن نیت داریم. نه، ما حُسن نیتى مشاهده نمیكنیم. من چهار سال قبل - در اول این دولت كنونى امریكا - كه باز همین حرفها را میزدند، اعلام كردم، گفتم كه ما پیشداورى نمیكنیم، قضاوت زودهنگام نمیكنیم؛ ما نگاه میكنیم ببینیم عمل اینها چگونه است، آن‌وقت قضاوت خواهیم كرد. حالا بعد از چهار سال، قضاوت ملت ایران چه باشد؟ از فتنه‌ى داخلى حمایت كردند، به فتنه‌گران كمك كردند، در سطح منطقه با ادعاى مبارزه با تروریسم به كشورى مثل افغانستان لشگركشى كردند، این همه انسان را پامال كردند، نابود كردند؛ با همان تروریست‌ها امروز دارند در سوریه همكارى میكنند، پشتیبانى میكنند؛ همان تروریست‌ها را در هرجایى كه توانستند در ایران به كار بگیرند، به كار گرفتند، عوامل آنها، همپیمانهاى آنها، جاسوسان رژیم صهیونیستى، دانشمندان را در جمهورى اسلامى ترور كردند صریح، اینها حاضر نشدند حتى محكوم كنند، حمایت هم كردند؛ این عملكرد آنهاست؛ علیه ملت ایران تحریمهایى را كه خودشان میخواستند این تحریمها فلج كننده باشد، به كار گرفتند و این را تصریح كردند و گفتند فلج كننده. چه كسى را میخواستید فلج كنید؟ ملت ایران را میخواستید فلج كنید؟ شما حُسن نیت دارید؟ مذاكره از روى حُسن نیت، با شرایط برابر، میان دو طرفى كه نمیخواهند به یكدیگر كلك بزنند، معنا پیدا میكند. مذاكره به صورت یك تاكتیك، مذاكره براى مذاكره، مذاكره براى فروختن ژست ابرقدرتى بیشتر به دنیا، این مذاكره یك حركت حیله‌گرانه است؛ این حركت واقعى نیست. من دیپلمات نیستم، من انقلابى‌ام، حرف را صریح و صادقانه میگویم. دیپلمات یك كلمه‌اى را میگوید، معناى دیگرى را اراده میكند. ما صریح و صادقانه حرف خودمان را میزنیم؛ ما قاطع و جازم حرف خودمان را میزنیم. مذاكره آن وقتى معنا پیدا میكند كه طرف، حُسن نیت خود را نشان بدهد؛ وقتى طرف، حُسن نیت نشان نمیدهد، خودتان میگویید فشار و مذاكره؛ این دوتا با هم سازگار نیست. شما میخواهید اسلحه را مقابل ملت ایران بگیرید، بگویید: یا مذاكره كن یا شلیك میكنم. براى اینكه ملت ایران را بترسانید، بدانید ملت ایران در مقابل این چیزها مرعوب نخواهد شد...(4)
یك عده‌اى هم از روى ساده لوحى بعضاً، بعضى هم از روى غرض - نمیشود انسان قضاوت قطعى نسبت به اشخاص بكند، اما كار آدم ساده لوح، با كار آدم مغرض، در ماهیت خود تفاوتى پیدا نمیكند - خوشحال میشوند كه بله، بیایید؛ نه، این جور نیست اینها، مذاكره مشكلى را حل نمیكند؛ مذاكره‌ى با آمریكا مشكلى را حل نمیكند؛ كجا اینها به وعده‌هاى خودشان عمل كردند. شصت سال است كه از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردى كه با آمریكایى‌ها مسئولین این كشور اعتماد كردند، ضربه خوردند. یك روزى مصدق به آمریكایى‌ها اعتماد كرد، به آنها تكیه كرد، آنها را دوست خود فرض كرد، ماجراى 28 مرداد پیش آمد كه محل كودتا در اختیار آمریكایى‌ها قرار گرفت و عامل كودتا با چمدان پُر پول آمد تهران و پول قسمت كرد بین اراذل و اوباش كه كودتا را راه بیندازد؛ آمریكایى بود. تدبیر كار را خودشان هم اعتراف كردند، اقرار كردند. بعد هم حكومت ظالمانه‌ى پهلوى را سالهاى متمادى بر این كشور مسلط كردند، ساواك تشكیل دادند، مبارزان را به زنجیر كشیدند، شكنجه كردند؛ این مال آن دوره است. بعداز انقلاب هم در برهه‌اى مسئولین كشور روى خوش‌بینى‌هاى خود به اینها اعتماد كردند، از آن طرف، سیاست دولت آمریكا، ایران را در محور شرارت قرار داد. مظهر شرارت شمایید؛ شما هستید كه در دنیا دارید شرارت میكنید، جنگ راه مى‌اندازید، ملتها را میچاپید، از رژیم صهیونیستى حمایت میكنید، ملتهاى بپا خاسته را در این ماجراى بیدارى اسلامى تا هر جا كه بتوانید دچار سركوب میكنید و به استضعاف میكشید و بین آنها اختلاف میاندازید؛ شرارت متعلق به شماست؛ شأن شماست. ملت ایران را متهم كردند به شرارت؛ اهانت بزرگ. هر جا به اینها اعتماد شد، اینها این جورى حركت كردند. باید حُسن نیت نشان بدهند. عنوان مذاكره، پیشنهاد مذاكره با فشار سازگار نیست؛ راه فشار با راه مذاكره دوتاست؛ امكان ندارد كه ملت ایران قبول بكند كه زیر چكمه‌ى فشار، زیر تهدید بیاید با طرف تهدید كننده و فشار آورنده مذاكره كند. مذاكره كنیم كه چى؟ كه چه بشود؟
امروز ملت ایران بیدار است. آمریكا - چهره‌ى آمریكا - نه فقط در ایران، در منطقه شناخته شده است؛ ملتها به آمریكا سوء ظن دارند و این سوء ظن قرائن متعددى براى آنها دارد؛ ملت ایران هم دست آمریكا را خوانده است، میفهمد كه مقصود آنها چیست؛ ملت بیدار است. امروز اگر كسانى بخواهند سلطه‌ى آمریكا را مجدداً در این كشور بر قرار كنند، بخواهند از منافع ملى، از پیشرفت علمى، از حركت مستقل صرف‌نظر كنند براى خاطر رضایت آمریكا، ملت گریبان اینها را خواهد گرفت؛ بنده هم اگر بخواهم بر خلاف این حركت عمومى و خواست عمومى حركت كنم، ملت اعتراض خواهد كرد؛ معلوم است. همه‌ى مسئولین موظفند منافع ملى را رعایت كنند؛ استقلال ملى را رعایت كنند؛ آبروى ملت ایران را حفظ كنند.
ما با كشورهایى كه حركت توطئه‌آمیز علیه ایران نداشتند و ندارند، مذاكره كردیم، قرار داد بستیم، ارتباط برقرار كردیم؛ ملت ایران اهل مسالمت است؛ ملت ایران اهل حلم است؛ وحدت ملت ایران در خدمت منافع عمومى بشریت است؛ امروز آنچه كه ملت ایران انجام میدهد براى منافع ملى، براى منافع امت اسلامى و براى منافع بشریت است. و بدون تردید كمك الهى پشت سر ملت ایران است. مردم ایران با این بصیرت، با این عزم راسخ، با این ایستادگى‌اى كه در این راه روشن خود نشان دادند و ان‌شاءاللّه همیشه این را دنبال خواهند كرد، خواهد توانست نه فقط ملت ایران را، ان‌شاءاللّه امت اسلامى را به اوج قله‌ى افتخار برسانند. راهش این است كه این بصیرت را حفظ كنیم؛ راهش این است كه اتحاد خودمان را حفظ كنیم؛ راهش این است كه مسئولین كشور مصالح كشور را حفظ كنند. این بداخلاقى‌هایى كه دیده مى‌شود در برخى از عرصه‌ها و صحنه‌ها از بعضى از مسئولین كشور - كه من حالا در آینده خواهم پرداخت به این بداخلاقى‌ها ان‌شاءاللّه؛ با مردم حرف خواهم زد - این بداخلاقى‌ها را بگذارند كنار. ملت یك دل است، مصمم است، فعال است. اگر اختلاف نظرى هم در مسائل گوناگون در میان ملت وجود داشته باشد، در مقابل دشمن، در مقابل استكبار، در مقابل كسانى كه كمر به ریشه‌كنى این ملت و این نظام بسته‌اند، همه‌ى مسئولین و آحاد ملت با هم هم‌دستند؛ هیچ اختلافى در این جهت بین آحاد ملت وجود ندارد.
و ان‌شاءاللّه روز 22 بهمن، مردم باز هم نشان خواهند داد به فضل پروردگار، به توفیق الهى، كه براى حفظ پایه‌هاى این انقلاب، همه‌ى ملت در صحنه هستند و آماده هستند و همدل و همزبان و هم‌جهتند و بى‌شك توفیق الهى هم شامل حال آنها خواهد بود.
والسّلام علیكم و رحمة‌اللّه و بركاته

1) آل‌عمران: 54
2) آل عمران: 111
3)
تكبیر حضار
4)
تكبیر حضار

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 19 بهمن 1391 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات