تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی


قسمت دومما هم مشكلاتى داریم. ما مشكلات را باید مقایسه كنیم با نقاط مثبتى كه الان در ما هست. كدام كشور مثل كشور ما ملتى منسجم و متحد دارد؟ ... كدام كشور این همه جوان سرحال و بانشاط دارد؟ ... كدام ملت مثل ملت ما با وجود این همه دشمنى‌ها توانسته است این عظمت را، این اهمیت را، این تأثیرگذارى را در قضایاى دنیا و در قضایاى منطقه به دست آورد؟

 

دشمنان در تبلیغاتشان سعى میكنند سایه‌ى یأس و ناامیدى و بحران را بیندازند بر روى حوادث كشور، مشكلات كوچك را چند برابر بزرگ كنند؛ مشكلاتى كه وجود ندارد، بیخود ملت را، كشور را متهم به آن كنند؛ آینده را تاریك نشان دهند، ملت را ناامید كنند؛ هدف دشمن این است.

 

مردم باید همه توجه كنند، بدانند كه حضور پرشور و پر رونق در انتخابات موجب میشود كشور مصونیت پیدا كند؛ موجب میشود كه طمع دشمن براى دست‌اندازى و تعرض و دشمنى و خباثت نسبت به این كشور كم شود؛

 

آنچه كه در این فاصله و در این فرصت مهم است، این است كه مردم علاوه بر همت بر حضور، همت بر انتخابِ خوب هم داشته باشند... معیار اصلى این است كه كسانى سر كار بیایند كه همتشان بر حفظ عزت و حركت كشور در جهت هدفهاى انقلاب باشد

 

هر جائى كه ما كم آوردیم، عقب ماندیم، شكست خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهاى انقلاب اسلامى و هدفهاى اسلامى بوده است

 

گاهى بعضى‌ها - البته اشتباه میكنند - براى جلب آراء، شعارهائى میدهند كه این شعارها از حدود قدرت و اختیاراتشان بیرون است؛ اینها را مردم هوشمند ما میتوانند بشناسند، مراقبت كنند، دقت كنند

 

همه هم باید تابع قانون باشند. آنجائى اشكال پیش مى‌آید كه تخلف از قانون انجام میگیردسال 88 اشكالاتى كه وارد شد، خسارتى كه به كشور وارد كردند و نگذاشتند كشور و ملت طعم آراء چهل میلیونى را درست بچشد، به خاطر تخلف از قانون بود

 

گاهى ممكن است در یك بخشى، یك خطائى هم از مجرى قانون سر بزند كه من و شما بفهمیم او در اجراى قانون این خطا را كرده است؛ اما اگر نتوانیم آن را از طریق قانونى اصلاح كنیم، تحمل آن بهتر است از این‌كه باز بى‌قانونى كنیم؛ از راه بى‌قانونى بخواهیم آنچه را كه به نظر ما خطا است، درست كنیم. قانون، معیار بسیار خوبى است؛ وسیله‌اى است براى آسایش كشور، آرامش كشور، حفظ وحدت ملى، ادامه‌ى راه عمومى.

ادامه ی عاشقی را ببینید

هدف ملت ایران چگونه تأمین خواهد شد؟ با دو عامل، این هدف تأمین میشود: یك عامل این است كه انتخابات، انتخابات گرم و پرشورى باشد؛ افراد زیاد شركت كنند، مردم با شور و شوق شركت كنند، بیایند پاى صندوقها. دوم اینكه این انتخابات منتهى شود به انتخاب یك انسان شایسته‌ى وارسته‌ى باعزمِ مؤمنِ انقلابىِ با همت جهادى. با این دو چیز، مقصود ملت ایران حاصل میشود.
مقصود دشمن چگونه حاصل میشود؟ مقصود دشمن با این حاصل میشود كه انتخابات اولاً سرد برگزار شود؛ مردم بى‌رغبت باشند، عده‌ى كمى شركت كنند، یك عده‌اى بگویند: آقا چرا شركت كنیم؟ فایده‌اش چیست؟ ما نمیخواهیم بیائیم. اینها دشمن را خوشحال میكند. ثانیاً نتیجه‌اى كه از صندوقها بیرون مى‌آید، نتیجه‌اى باشد كه دولت را، به تبع دولت، ملت را به سمت وابستگى بیشتر، به سمت تبعیت بیشتر، به سمت قرار گرفتن در سیاستهاى دشمنان قرار دهد؛ دشمن این را میخواهد.
پس ببینید، صحنه روشن است؛ معلوم است شما چه میخواهید، معلوم است دشمن چه میخواهد. حالا آن مطلب دوم كه چگونه اصلح را پیدا كنیم و مشخصات یك انسانى كه اصلح از دیگران است، چیست، نكاتى در این زمینه وجود دارد كه ان‌شاءاللّه اگر بنده عمرى داشتم، در آینده تا قبل از روز انتخابات عرض خواهم كرد.
آنچه كه امروز میخواهم عرض كنم، این است كه آن نكته‌ى اول - یعنى شور و هیجان انتخابات، حركت عمومى به سمت انتخابات - اولین كار بزرگى است كه ملت میتواند انجام دهد؛ دشمن میخواهد این اتفاق نیفتد. براى اینكه مردم را از شور و حال و حركت و هیجان بیندازند، چه كار میكنند؟ سعى میكنند مردم را از حضور در انتخابات ناامید كنند: آقا چه فایده دارد؟ حالا برویم رأى بدهیم كه چه بشود؟ میخواهند این حالت را به مردم القاء كنند. براى همین است كه شما اگر امروز به رادیوهاى بیگانه و خبرگزارى‌هاى صهیونیستى مراجعه كنید - كه امروز همه‌ى خبرهاى دنیا را در واقع یك شبكه‌ى بزرگ صهیونیستى جهت میدهد، به قول خودشان كانالیزه میكند؛ خبرهاى باب میل خودشان را منتشر میكنند - مى‌بینید سعیشان این است كه وضع كشور را بحرانى نشان دهند. خب، مشكلات در كشور هست؛ در كدام كشور نیست؟ گرانى هست، مشكل بیكارى هست؛ كجاى دنیا امروز نیست؟ امروز خود آن كشورهاى اروپائى كه صحنه‌گردانِ تبلیغات علیه جمهورى اسلامى‌اند، تا خرخره در مشكلات فرو رفته‌اند. هر چند روز یك بار، در یكى از این كشورها یا در چند كشور، مردم مى‌آیند در عرصه، از روى ناچارى و ناگزیرى داد میكشند و مورد تهاجم نیروهاى امنیتى‌شان قرار میگیرند. البته اینها را تا بتوانند، پنهان میكنند.
ما هم مشكلاتى داریم. ما مشكلات را باید مقایسه كنیم با نقاط مثبتى كه الان در ما هست. كدام كشور مثل كشور ما ملتى منسجم و متحد دارد؟ اقوام كشور، مذاهب كشور، شهرهاى كشور، مناطق گوناگون كشور، همه در یك جهت، در یك هدف، با یك عواطف، با یك احساسات، با یك امید دارند حركت میكنند، زندگى میكنند. كدام كشور این همه جوان سرحال و بانشاط دارد؟ جوانهاى ما امروز میدانهاى عظیم علمى را دارند فتح میكنند؛ در مسابقات گوناگون جهانى، رتبه‌هاى بالاى جدول را دارند به دست مى‌آورند؛ این چیز كمى است؟ كدام ملت مثل ملت ما با وجود این همه دشمنى‌ها توانسته است این عظمت را، این اهمیت را، این تأثیرگذارى را در قضایاى دنیا و در قضایاى منطقه به دست آورد؟ یك عده دشمنان مایند، یك عده مزدوران دشمنان مایند؛ هرچه بتوانند، كارشكنى میكنند؛ اما ملت ایران، سربلند، سرافراز، وسط صحنه، با چهره‌ى بشّاش، با چهره‌ى امیدوار، بدون كینه‌ى به این و آن، دارد راه خودش را میرود. این را شما بدانید؛ ملتها - البته آگاهانشان، فرزانگانشان، كسانى از آنها كه با قضایاى گوناگون آشنایند - شماها را با انگشت نشان میدهند؛ میگویند ببینید ملت ایران در چه عرصه‌هائى پیشرفت كرده و ما مانده‌ایم. حركت ملت ایران اینجورى است.
دشمنان در تبلیغاتشان سعى میكنند سایه‌ى یأس و ناامیدى و بحران را بیندازند بر روى حوادث كشور، مشكلات كوچك را چند برابر بزرگ كنند؛ مشكلاتى كه وجود ندارد، بیخود ملت را، كشور را متهم به آن كنند؛ آینده را تاریك نشان دهند، ملت را ناامید كنند؛ هدف دشمن این است. این ناامیدى از نظر آنها مقدمه‌اى است براى از رونق انداختن انتخابات. شما باید بعكس عمل كنید. عزیزان! جوانان! مسئولان! مبلّغان! كسانى كه عرصه‌ى سخن گفتن با مردم در مقابل شما است! شما باید بعكس عمل كنید؛ به مردم امید دهید. این امید، امید واهى نیست؛ امید واقعى است.
مردم باید همه توجه كنند، بدانند كه حضور پرشور و پر رونق در انتخابات موجب میشود كشور مصونیت پیدا كند؛ موجب میشود كه طمع دشمن براى دست‌اندازى و تعرض و دشمنى و خباثت نسبت به این كشور كم شود؛ حضور مردم این تأثیرات را دارد. آنها تلاش دارند كه این اتفاق نیفتد. البته من به شما عرض بكنم؛ آنطورى كه ما ملت خودمان را تجربه كرده‌ایم، آنطورى كه لطف و فضل الهى را مكرر آزموده‌ایم، این ملت در این نوبت هم مثل نوبتهاى قبل، مشت محكمى به دهان دشمن خواهد زد. مردم به توفیق الهى در این انتخابات یك آزمون افتخارآمیز دیگرى را به صحنه خواهند آورد و بر افتخارات خودشان خواهند افزود. این، لطف الهى است؛ ان‌شاءاللّه تحقق پیدا خواهد كرد.
آنچه كه در این فاصله و در این فرصت مهم است، این است كه مردم علاوه بر همت بر حضور، همت بر انتخابِ خوب هم داشته باشند. همان طور كه عرض كردیم، یك انتخاب خوب، یك انتخاب درست، نه فقط در طول چهار سال، گاهى در طول ده‌ها سال تأثیراتش براى كشور باقى میماند. براى انتخابِ خوب باید فكر كرد، باید معیارها را شناخت. من ان‌شاءاللّه در آینده مطالبى عرض خواهم كرد؛ اما اجمالاً معیار اصلى این است كه كسانى سر كار بیایند كه همتشان بر حفظ عزت و حركت كشور در جهت هدفهاى انقلاب باشد. آنچه ما در این سالهاى طولانى از خیرات و بركات به دست آورده‌ایم، به بركت هدفهاى انقلاب بوده است؛ هر جائى كه ما كم آوردیم، عقب ماندیم، شكست خوردیم، به خاطر غفلت از هدفهاى انقلاب اسلامى و هدفهاى اسلامى بوده است. كسانى سر كار بیایند كه مصداق: «انّ الّذین قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقاموا»(8) باشند؛ اهل استقامت، اهل ایستادگى باشند؛ زرهى پولادین از یاد خدا و از توكل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند. شعارها را نگاه كنید، ببیند شعارهائى كه تعیین میكنند، چه جور شعارهائى است؟ گاهى بعضى‌ها - البته اشتباه میكنند - براى جلب آراء، شعارهائى میدهند كه این شعارها از حدود قدرت و اختیاراتشان بیرون است؛ اینها را مردم هوشمند ما میتوانند بشناسند، مراقبت كنند، دقت كنند. آنچه كه براى مردم لازم است، آنچه كه فوریت بیشترى دارد، آنچه كه با واقعیات و امكانات كشور سازگار است، آنچه كه به افزایش قدرت درونى ملت مى‌انجامد، آنها را در شعارهایشان بگنجانند؛ این یكى از معیارها است.
افراد متعددى آمده‌اند. ان‌شاءاللّه شوراى محترم نگهبان طبق وظائف قانونى خود، آن كسانى را كه صلاحیت دارند، به مردم معرفى خواهد كرد. همه هم باید تابع قانون باشند. آنجائى اشكال پیش مى‌آید كه تخلف از قانون انجام میگیردسال 88 اشكالاتى كه وارد شد، خسارتى كه به كشور وارد كردند و نگذاشتند كشور و ملت طعم آراء چهل میلیونى را درست بچشد، به خاطر تخلف از قانون بود. یك عده‌اى یا براى خاطر اغراض نفسانى، یا هدفهاى خلاف سیاسى، یا هرچه - حالا در آن زمینه نمیخواهیم قضاوتى بكنیم - از قانون تخلف كردند، خطا كردند، از راه غیر قانونى وارد شدند؛ هم به خودشان صدمه زدند، هم به ملت صدمه زدند، هم به كشور صدمه زدند. راه درست، راه قانون است. همه تابع قانون باشند، همه تسلیم قانون باشند. گاهى ممكن است یك قانون، صددرصد درست هم نباشد، اما از بى‌قانونى بهتر است. گاهى ممكن است در یك بخشى، یك خطائى هم از مجرى قانون سر بزند كه من و شما بفهمیم او در اجراى قانون این خطا را كرده است؛ اما اگر نتوانیم آن را از طریق قانونى اصلاح كنیم، تحمل آن بهتر است از این‌كه باز بى‌قانونى كنیم؛ از راه بى‌قانونى بخواهیم آنچه را كه به نظر ما خطا است، درست كنیم. قانون، معیار بسیار خوبى است؛ وسیله‌اى است براى آسایش كشور، آرامش كشور، حفظ وحدت ملى، ادامه‌ى راه عمومى.
شوراى محترم نگهبان، خب مردمانى پرهیزگار، متقى و آگاهند؛ طبق قانون تشخیصى میدهند و عده‌اى به عنوان افرادى كه صالحند، معرفى میشوند؛ من و شما باید نگاه كنیم ببینیم در بین این صالحها كدام صالح‌ترند، كدام بیشتر به درد مردم میخورند، كدام بیشتر میتوانند این بار سنگین را بر دوش بكشند و با امانتِ كامل این راه را ادامه دهند و پیش ببرند؛ این را باید من و شما نگاه كنیم، ببینیم، بشناسیم. از افرادى كه ممكن است ما را هدایت كنند، راهنمائى كنند، كمك بخواهیم؛ بالاخره خودمان را به حجت شرعى برسانیم. اگر انسان بر طبق حجت شرعى كار كرد، چنانچه بعداً غلط هم از آب دربیاید، باز سرفراز است، میگوید من تكلیفم را عمل كردم؛ اما اگر بر طبق حجت شرعى عمل نكنیم، بعد خطا از آب دربیاید، خودمان را ملامت خواهیم كرد؛ عذرى نداریم، حجتى نداریم.
البته من امیدوارم. امید ما به خداى متعال، خیلى زیاد است. خدا را شكر میكنیم كه روزنه‌هاى امید را در دل ما هرگز نبست. انسان وقتى به وضع كشور نگاه میكند، روزبه‌روز به آینده‌ى این راه، به آینده‌ى این ملت، به آینده‌ى این كشور، امیدوارتر میشود. این مردم مؤمن، این مردم با همت، این جوانهاى با نشاط و با شور، در عرصه‌هاى مختلف، اینها همه امید انسان را به آینده بیشتر میكند.
امیدواریم ان‌شاءاللّه تفضلات الهى شامل حال باشد؛ دعاى حضرت بقیةاللّه (ارواحنا فداه) شامل حال همه‌ى شما ملت عزیز باشد؛ و بخصوص در این آزمون مهمى كه در پیش دارید، ان‌شاءاللّه دعاى آن بزرگوار، هدایت الهى را براى دلهاى همه‌ى ما فراهم كند و آنچه كه خیر و صلاح این كشور است، به دست شما مردم انشاءاللّه رقم بخورد.
والسّلام علیكم و رحمةاللّه و بركاته‌

1)
مصباح المتهجد، ج 1، ص 305
2)
جاثیه: 29
3)
وسائل‌الشیعه، ج 15، ص 188؛ «انّ من اخلاق المؤمنین ... رهبان اللّیل اسد بالنّهار»
4)
حدید: 27
5)
مستدرك‌الوسائل، ج 11، ص 14
6)
محمد: 7
7)
حج: 40
8)
فصلت: 30

 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 توسط صبورا .
طبقه بندی: صدای سخن عشق (بیانات، پیام ها و ...) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی