تبلیغات
عشق یعنی ...

                    عشق یعنی ...

به نام خدای عاشقی ها

عشق یعنی لافتی الا علی
عشق یعنی رهبرم سید علی


رئیس دفتر امام خامنه ای در بازدید از نمایشگاه کتاب:

"رهبر انقلاب به دلیل تراکم کاری, امسال از نمایشگاه کتاب بازدید نمی کنند"امام خامنه ای در زمان وزارت مهاجرانی نیز به نمایشگاه کتاب نرفتند.

این صدای اعتراض امام مسلمین است به وضع فرهنگ جامعه ی اسلامینوشته شده در تاریخ چهارشنبه 17 اردیبهشت 1393 توسط صبورا .
طبقه بندی: دیگر نشنیدیم چنین "فتنه" که برخاست (مباحث مربوط به فتنه) 


پونیشا :: نیروی کار مجازی